Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА СПОРТЕН БУТИК TRINAISET.COM

Обща информация относно дружеството (Доставчикът), което обработва данните Ви:

 • Наименование на Доставчика: Елран ЕООД
 • Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Стефан Караджа 18
 • Данни за кореспонденция: contact@trinaiset.com , тел. +359 883 39 41 83
 • Вписване в публични регистри: ЕИК 203660362
 • Уебсайт: trinaiset.com

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни:

Комисия за защита на личните данни

 • Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 
 • Тел.: (02) 940 20 46
 • Факс: (02) 940 36 40
 • Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 • Уебсайт: cpdp.bg

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

Чл. 1. Доставчикътсъбира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на електронниямагазинTriNaiSet.com и сключване на договори с Доставчикът на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на Доставчикапо договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Доставчика;
 • За целите на легитимните интереси на Доставчикът

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на електронния магазин TriNaiSet.com и сключване на договор с Доставчика, включително за следните цели:

 • създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на електронния магазин TriNaiSet.com;
 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • изпращане на информационен бюлетин и имейли със специални предложения при изразено от Вас желание.

(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Доставчикът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява електронният магазин TriNaiSet.com

Чл. 3. (1) Доставчикът извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като клиенти, за следните цели:

 • Регистрация на клиент в електронния магазин TriNaiSet.com и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние – целта на тази операция е създаване на профил за използване на електронния магазин за закупуване на стоки и предоставяне на данни за контакт за извършване на доставка на закупени стоки.
 • Изпращане на електронен информационен бюлетин – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини, имейли със специални предложения, промоции, промо кодове, новини и нови функционалности до клиентите, които са заявили, че желаят да получават бюлетин.
 • Упражняване право на отказ или извършване на рекламация – целта на тази операция е администриране на процеса по упражняване на правото на отказ или рекламация от клиента за стоките, по отношение на които може да се упражнят тези права.

(2) Доставчикът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(3) Личните данни са събрани от Доставчика от лицата, за които се отнасят.

(4) Доставчикътне извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

(5) Доставчикътне събира данни за лица под 16 години, освен с изричното съгласие на техен родител или законен представител.

Чл. 4. (1) Доставчикът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Ваши индивидуализиращи данни (електронна поща, имена, телефон,и адрес за фактуриране и доставка)
  • Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, 2) за целите на регистрация на потребител в електронния магазин TriNaiSet.com, както и 3) за изпращане на информационен бюлетин, имейли със специални предложения, промоции, промо кодове, новини и нови функционалности.
  • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин TriNaiSet.com или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Доставчикаи Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин и имейли се обработват на дадено от Вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
 • Данни за извършване на доставка (електронна поща, имена, телефон,и адрес за фактуриране и доставка)
  • Цел, за която се събират данните: Изпълнение на задължения на Доставчикапо договор за покупко-продажба и доставка на закупените стоки.
  • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Доставчикаи Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Срок на съхранение на личните ви данни

Чл. 5. (1) Доставчикът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в електронния магазин.След заличаване на профила ви или приключване на поръчката, Доставчикът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

(2) Доставчикът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Доставчика при съдебни или административни спорове с потребители на електронния магазин TriNaiSet.com, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.

(3) Доставчикът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Доставчика или друго.

(4) Доставчикът съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Вашия профил в електронния магазин или до приключване на поръчката.

Чл. 6. Доставчикът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Доставчика, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

Предаване на Вашите лични данни за обработване

Чл. 7. Доставчикът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 8. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Доставчикът за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текстна електронната ни поща: contact@trinaiset.com.

(2) Доставчикът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил в електронния магазин, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате електронния магазин и предлаганите продукти и да направите нова регистрация.

(4) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да оттеглите съгласието си за обработване, е при успешното завършване на поръчката.

(5) Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

(6) Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което Доставчикът е извършвал до този момент.

Право на достъп

Чл. 9. (1) Вие имате право да изискате и получите от Доставчика потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като можете по всяко време да видите във Вашия профил, ако сте регистриран потребител, данните, които обработваме за Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Доставчикът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

Право на коригиране или допълване

Чл. 10. Вие можете да коригирате или допълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Доставчика в свободен текст на електронната поща contact@trinaiset.com.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 11. (1) Вие имате правото да поискате от Доставчика изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Доставчикът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Доставчика.

(2) Доставчикът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Доставчика или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Доставчикът ще изтрие всички ваши данни, с изключение на следната информация:

 • информация, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете забравени е изпълнено – имейл, IP адрес;
 • техническа информация за функционирането на електронния магазин TriNaiSet.com, която информация не може да се свърже по никакъв начин с вашата личност;
 • електроннатапоща, с която сте извършили регистрация в електронния магазин.

(4) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да предприемете следните стъпки:

 • Даизпратитеискане наелектронната ни поща contact@trinaiset.com в свободен текст;
 • Да се легитимирате като притежател на акаунта.

(5) След като удостоверим идентичносттана лицето, отправило искането и лицето, за което се отнасят данните в съответствие с посочените по-горе стъпки, ние ще изтрием всички данни, които обработваме за Вас, в съответствие с ал. 3.

(6) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката.

(7) С изтриване на Вашите лични данни, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате електронния магазин и предлаганите продукти и да направите нова регистрация.

(8) Доставчикът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 12. Вие имате право да изискате от Доставчика да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Доставчика да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Доставчикът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Доставчика имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 13. (1) Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Доставчика, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред Доставчика:

 • да поискате от Доставчика да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат;
 • да поискате от Доставчика пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

(2) Вие можете по всяко време да получите в четим формат данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Доставчика, с искане по имейлна contact@trinaiset.com.

Право на получаване на информация

Чл. 14. Вие можете да поискате от Доставчика да Ви информира относно всички получатели, на които личнитеВиданни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Доставчикът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 15. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Доставчика, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 16. (1) Ако Доставчикът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Доставчикът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 17. За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Доставчикът може да предоставя Ваши данни на следните обработващи лични данни:Доставчик, с цел извършване на доставка до адрес или до офис на куриерска фирма. Посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

Чл. 18. Доставчикът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Чл. 19. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Чл. 20. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез функционалностите във Вашия профил, както и във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 21. Доставчикът може да изменя Политикатаза поверителност, като публикува съобщение за това на сайта си.

Дата на последно обновяване нанастоящата Политиката за поверителност: 21.05.2018 г.

Запиши се за нашия Email Бюлетин

Запиши се за нашия Email Бюлетин

Ще получаваш от нас първа всички новини и актуални промоции.

Успешно записване!